In opdracht van opdrachtgevers als Air Liquide, Air Products, Linde, Messer, Praxair, SOL en Westfalen vervoeren wij sterk gekoelde en vloeibaar gemaakte luchtscheidingsgassen als stikstof (LIN), zuurstof (LOX), argon (LAR), koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO2) en gasvormige waterstof in geheel Europa. Onze opdrachtgevers worden bediend vanuit standplaatsen in de Benelux en Duitsland. Verder transporteren wij vloeibare en gasvormige waterstof met uitermate gespecialiseerd materieel naar diverse afnemers in geheel Europa. De hoge veiligheidseisen waaraan met name dit laatstgenoemde transport dient te voldoen zijn volledig geïmplementeerd binnen onze organisatie. Met een vloot van circa 200 tankwagens bieden wij onze opdrachtgevers een flexibele en veilige transportdienst aan.

Unique selling point van Schenk in deze markt is de beschikbaarheid van eigen tankopleggers en tube trailers voor het vervoer van luchtgassen en Co2. Middels het eigen equipment kan Schenk extra flexibiliteit bieden in het piekseizoen of tijdens (on)geplande projecten.