Kennismaken met het managementteam: Marco de Geus

Wat is je functie?

“Ik ben financieel directeur, eindverantwoordelijk voor het nationale en internationale financiële beleid.”

Hoe lang ben je in dienst?

“Sinds 1 juni 2007. Ik ben begonnen als financieel manager, vooral voor Schenk Nederland.”

Hoe verliep het daarna met je functie?

“In 2007 waren we nog veel kleiner. Ik ben geleidelijk meegegroeid met het bedrijf, het is nu veel groter en complexer geworden. Er is altijd beweging in het bedrijf, nationaal en internationaal, de kunst is om de groeibewegingen in goede banen te leiden.”

Wat houdt je huidige functie in?

“Ik ben eindverantwoordelijk voor het financiële, fiscale en bancaire beleid in alle landen waar Schenk werkzaam is. Dat betekent onder meer het begeleiden van de voorbereiding van de maandrapportages. Daarnaast gaat het om het opstellen van de jaarrekeningen en jaarafsluiting. Wij doen dat zodanig dat de externe accountant er zo weinig mogelijk werk aan heeft. Verder is het mijn taak om de (financiële) cijfers te presenteren en te bespreken in het Managementteam. Omdat het werk veelomvattender wordt, is er sinds kort een nieuwe controller aangesteld voor België en Luxemburg. We zijn ook begonnen met een nieuw softwarepakket Enterprise. Dit alles bij elkaar leidt tot een verfijning en meer diepgang in de interpretatie van de cijfers. Het mooie in mijn functie is dat je te maken hebt met alle afdelingen binnen Schenk.”

In hoeverre ben je zichtbaar voor de chauffeurs?

“Niet erg zichtbaar. Maar het is inherent aan mijn functie dat ik weinig rechtstreeks contact heb, omdat dat contact plaatsvindt via de desbetreffende afdelingen. Toch probeer ik wel contact te leggen op de bedrijfsfeesten, de Nieuwjaarsbijeenkomsten, bij de introductie van nieuw aangenomen chauffeurs en als lid van de personeelsvereniging. Ik neem ook wel eens een chauffeur mee als ik naar Duitsland reis, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat de zichtbaarheid beperkt is. Toch voel ik wel een raakvlak met de chauffeurs; we doen het namelijk met z’n allen.” 

Volg je opleidingen?

“Vanuit mijn achtergrond als accountant moet ik eens per drie jaar aantonen dat ik cursussen heb gevolgd dan wel heb gegeven of een afstuderende student heb begeleid. Ik noem het wel de code-95 voor accountants. Voor mij betekent het opfriscursussen volgen en consequent de actualiteiten bijhouden op het gebied van fiscaliteit en wetgeving.”

Hoe zie je de toekomst in jouw segment?

“Die toekomst zit vooral in het verder verfijnen van de gegevens door met de medewerkers de systemen beter op elkaar te laten aansluiten. We moeten toe naar een proces waarin gegevens maar één keer hoeven te worden ingevoerd en vandaaruit voor alle betrokkenen zichtbaar zijn. Verder dient automatisering een nog beter beeld te geven om inzicht te krijgen in kosten en opbrengsten en daarmee, om in voetbaltermen te spreken, kort op de bal kunnen zitten. Het menselijk aspect blijft uiteraard belangrijk, welk systeem je ook hebt.”