Als onafhankelijk familiebedrijf volgt Schenk een lange termijn strategie. Hierbij ligt de focus op het aangaan van duurzame relaties met opdrachtgevers en personeel en een verantwoord investeringsbeleid. De mentaliteit binnen het bedrijf is er één van betrokkenheid en dynamiek. Werknemers willen graag bijdragen aan het succes van het bedrijf en doen graag dat stapje extra om het werk optimaal uit te voeren.

Ontwikkeling

Schenk Papendrecht B.V. is opgericht in 1925 als handel in zand en grind annex transportbedrijf. Eind 50-er jaren van de vorige eeuw werd een start gemaakt met tanktransport. Er werden voornamelijk stookolie, huisbrandolie en benzine/diesel vervoerd. Als gevolg van het toenemende belang van de tanktransportactiviteiten werd in de loop van de jaren 80 de handel in zand en grind beëindigd en legde Schenk zich volledig toe op tanktransport.

Inmiddels is het bedrijf in handen van de 3e generatie Schenk, de broers Harry en Arjan Schenk. Na 1990 kwam de groei van Schenk Tanktransport in een stroomversnelling. Het overnemen van activiteiten van collega transportbedrijven en het overnemen van eigen vervoer van zowel olieproducenten als producenten van industriële gassen in binnen- en buitenland zijn een belangrijke bron van de expansie van Schenk Tanktransport. Inmiddels is Schenk ontwikkeld tot een professioneel transportbedrijf dat naast transport over de weg ook intermodale vervoersoplossingen aanbiedt. De gezonde financiële basis van Schenk, de expertise binnen het vakgebied en de ruim 1.700 medewerkers maken het mogelijk om samen met opdrachtgevers de dienstverlening verder te ontwikkelen.