Safety First is geen loze kreet. In alle operationele handelingen is het veiligheidsbeleid tot in detail doorgevoerd. De consistente aanpak op dit gebied heeft erin geresulteerd dat de chauffeurs van Schenk tot de best opgeleiden binnen de markt behoren.

kwaliteits- en veiligheidsbeleid

Het kwaliteits- en veiligheidsbeleid lééft bij Schenk Tanktransport. Alle vestigingen van Schenk Tanktransport worden dan ook onafhankelijk gecertificeerd. Dit geeft de garantie dat Schenk Tanktransport voldoet aan de strenge eisen op het gebied van kwaliteit, veiligheid, gezondheid, beveiliging en milieu. Door te werken volgens vastgestelde normen worden bedrijfsrisico's en gevaren geminimaliseerd. Tegelijkertijd worden de veiligheid en de kwaliteit van het uit te voeren werk geoptimaliseerd en gewaarborgd.

Alle vestigingen van Schenk Tanktransport werken vanuit een geïntegreerd Kwaliteit Management Systeem. Dit Kwaliteit Management Systeem is de leidraad voor de kwaliteitsorganisatie, bestaande uit een kwaliteitsmanager, operationele supervisors en chauffeur trainers per land. Zij dragen samen zorg voor de waarborging en optimalisatie van een betrouwbare, kwalitatief hoogstaande en veilige uitvoering van het transport.

Bij Schenk Tanktransport wordt uitsluitend gewerkt met modern en jong transportmaterieel voorzien van alle benodigde veiligheids- en comfortsystemen.

Eigen Controleurs

Schenk heeft om de kwaliteit en de veiligheid van haar transporten te waarborgen de beschikking over meerdere eigen Operational Supervisors. De Operational Supervisors voeren inspecties uit tijdens de laad- en loswerkzaamheden van onze chauffeurs. Zij ondersteunen en coachen de chauffeurs bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Dit vindt plaats middels zogenaamde Loss Prevention Observations (LPO) en uitgebreide controlelijsten. De chauffeurs krijgen feedback over de uitgevoerde LPO.

Opleidingen

Het opleiden en trainen van het personeel neemt een belangrijke plaats in bij Schenk. Om de kwaliteit van het transport op een hoog peil te houden, wordt het personeel zowel intern als extern getraind. 

Voor de interne trainingen beschikt Schenk over eigen trainingsruimten op het bedrijventerrein Nieuwland Parc (P2) in Alblasserdam (NL), naast de werkplaatsen. Deze trainingsruimten zijn uitgerust met o.a. smartscreens, tablets, waarmee middels films en foto’s de theorie aantrekkelijk overgebracht kan worden. 

De werknemers, en met name de chauffeurs, zijn het visitekaartje van Schenk en de opdrachtgever. Periodiek volgen de chauffeurs onder andere de volgende trainingen/opleidingen: 
-  Defensief rijden: Smith en BBS (Behaviour Based Safety)
-  Zuinig rijden/het nieuwe rijden
-  Incidentenbestrijding tankwagenchauffeur
-  Veilig rijden met trekker/oplegger
-  ADR
-  VCA
-  Klantvriendelijkheid 

Kantoor- en werkplaatsmedewerkers worden in de gelegenheid gesteld om vakgerichte opleidingen en algemene trainingen te volgen. Zodoende wordt de ondersteuning achter de schermen op een hoog niveau gehouden.