In opdracht van een groot aantal producenten van luchtgassen vervoeren wij sterk gekoelde en vloeibaar gemaakte (lucht)gassen zoals stikstof (LIN), zuurstof (LOX), argon (LAR), koolmonoxide (CO), kooldioxide (CO2) en waterstof (BHY/LHY) in geheel Europa. Onze opdrachtgevers worden bediend vanuit standplaatsen in de Benelux en Duitsland. De hoge veiligheidseisen waaraan dit transport dient te voldoen zijn volledig geïmplementeerd binnen onze organisatie. Met een vloot van ruim 200 tankwagens bieden wij onze opdrachtgevers een flexibele en veilige transportdienst aan.Unique selling point van Schenk in deze markt is de beschikbaarheid van eigen tankopleggers en tube trailers voor het vervoer van luchtgassen en CO2. Middels het eigen equipment kan Schenk extra flexibiliteit bieden in het piekseizoen of tijdens (on)geplande projecten.