In de opkomende markt voor alternatieve brandstoffen profileert Schenk zich als specialist voor de verhuur van (tijdelijke) opslagtanks voor LNG. Naast de verhuur van LNG opslagtanks biedt Schenk LNG transportcapaciteit aan. Als één van de voorlopers in deze markt heeft Schenk LNG-tankwagens beschikbaar, die kunnen worden ingezet voor de bevoorrading van LNG tankstations of voor het bunkeren van (binnenvaart)schepen met LNG. Onze tankopleggers en tankcontainers zijn voorzien van pompsystemen en meetinstallaties. Vanzelfsprekend zijn de transportmiddelen voorzien van specifieke veiligheidssystemen ten behoeve van het laden en lossen
van LNG.