Schenk heeft op vele depots en raffinaderijen in de Benelux en Duitsland een modern wagenpark ter beschikking voor het beleveren van brandstoffen aan tankstations. Wij bedienen tankstationnetwerken van zowel oliemaatschappijen als onafhankelijke aanbieders. Investeringen in personeel, materieel en organisatie hebben geleid tot een schaalgrootte waarbij vakmanschap en flexibiliteit op effectieve wijze samengaan. Circa 300 brandstoffentankwagens in diverse uitvoeringen en meer dan 600 chauffeurs staan ter beschikking van onze opdrachtgevers.