Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Schenk komt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) tot uitdrukking in een bedrijfsvoering op sociaal verantwoorde en ethische wijze. Daarbij worden de belangen van investeerders, klanten, werknemers, de gemeenschap en het milieu opgenomen in het bedrijfsbeleid en de bedrijfsactiviteiten.

Bescherming van het milieu en de veiligheid van mensen staan centraal in de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten.

De MVO-beleidsverklaring kan desgewenst opgevraagd worden via info_nl@schenk-tanktransport.eu