Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bij Schenk komt Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) tot uitdrukking in een bedrijfsvoering op sociaal verantwoorde en ethische wijze. Daarbij worden de belangen van investeerders, klanten, werknemers, de gemeenschap en het milieu opgenomen in het bedrijfsbeleid en de bedrijfsactiviteiten.

Bescherming van het milieu en de veiligheid van mensen staan centraal in de uitvoering van de bedrijfsactiviteiten.

De MVO-beleidsverklaring kan desgewenst opgevraagd worden via info_nl@schenk-tanktransport.eu  

Fuel Focus is een interne campagne gericht op het terugdringen van het brandstofverbruik. Door chauffeurs bewust te maken van hun rijgedrag, is er collectief veel te bereiken. De campagne wordt levendig gehouden door doorlopend aandacht aan Fuel Focus te besteden in nieuwsbrieven, tijdens trainingen en chauffeursmeetings.

Door de verdere toename van telematica in het wagenpark van Schenk en het hiermee in kaart brengen van de chauffeursprestaties is veel duidelijk geworden op welke punten we goed scoren en waar we nog verder kunnen verbeteren. Nagenoeg alle trucks zijn inmiddels voorzien van de Fuel Save meetapparatuur, zodat we een steeds grotere groep kunnen bedienen van een maandelijks chauffeursrapport.